Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Z uwagi na przygotowania związane z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 informujemy, iż postępowanie rekrutacyjne będzie odbywało się w formie elektronicznej za pomocą systemu VULCAN.

Rodzice dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola od 23 lutego 2024 r. od godz.  8.00 do 29 lutego 2024 r. do godz. 15.00 składają w sekretariacie przedszkola deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego (dotyczy dzieci, które chcą nadal uczęszczać do naszego przedszkola w roku szkolnym 2024/2025).

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025