Przedszkole "Maja" oraz Przedszkole konkursowe "Maja"

Ramowy Plan Dnia Przedszkola Maja

Rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny zabawy i pracy, zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka, zabawy dydaktyczne, zabawy organizowane i inspirowane prowadzone przez nauczyciela – wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych, zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole.

 • 6:30 - 7:30
 • 7:30 - 8:15
 • 8:15 - 9:00
 • 9:00 - 9:30
 • 9:30 - 10:00
 • 10:00 - 11:00
 • 11:00 - 11:30
 • 11:30 - 13:30
 • 13:30 - 14:00
 • 14:00 - 15:00
 • 15:00 - 16:30
 • Schodzenie się dzieci do Sali zbiorczej. Zajęcia opiekuńcze.
 • Przejście do Sali przedszkolnej, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe.
 • Czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do śniadania, śniadanie.
 • Czynności higieniczno-samoobsługowe, mycie zębów.
 • Realizacja podstawy programowej z całą grupą.
 • Spacer, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (uzależnione od pogody), teatrzyki, kino.
 • Czynności higieniczno-samoobsługowe oraz przygotowanie do obiadu (zupa) - wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole.
 • Odpoczynek - słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie bajek.
 • Czynności higieniczno-samoobsługowe oraz przygotowanie do obiadu (II danie).
 • Zajęcia dodatkowe (język angielski, zajęcia taneczne, zajęcia logopedyczne), zabawy ruchowe, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek. Zejście dzieci do Sali zbiorczej.
 • Zajęcia integracyjne, zajęcia opiekuńcze, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci.

Pobyt dzieci w przedszkolu to nie tylko zajęcia dydaktyczne. Staramy się właściwie zrównoważyć czas pomiędzy poznawaniem nowych zjawisk w trakcie zajęć edukacyjnych a swobodną zabawą pozwalającą na wykazanie się własną inicjatywą i dokonywanie wolnych wyborów.

Pliki do pobrania